İLGÜN DANIŞMANLIK İLETİŞİM

Hizmetlerimiz ve eğitimlerimizle ilgili bizlerden öğrenmek istedikleriniz için iletişime geçebilirsiniz.

Etik ve İtibar Yönetimi

Etik, kurumun ve organizasyondaki her bireyin iç ve dış çevresiyle olan ilişkilerini düzenlemeyi hedefleyen bir prensipler yumağı. Etik kuralları yazmak yetmiyor, yaşama dahil etmek gerekiyor. Etik ve itibar açısından riskleri dışarıdan bir gözle inceleyip, tüm paydaşları konuya dahil ederek bir etik-itibar planı ortaya koyuyoruz.

Etik ve İtibar Yönetimi Danışmanlığı