İLGÜN DANIŞMANLIK İLETİŞİM

Hizmetlerimiz ve eğitimlerimizle ilgili bizlerden öğrenmek istedikleriniz için iletişime geçebilirsiniz.

İçerik Yönetimi

Etik, kurumun ve organizasyondaki her bireyin
iç ve dış çevresiyle olan ilişkilerini düzenlemeyi
hedefleyen bir prensipler yumağı.
Etik kuralları yazmak yetmiyor, yaşama dahil etmek
gerekiyor.
Etik ve itibar açısından riskleri dışarıdan bir gözle inceleyip,
tüm paydaşları konuya dahil ederek bir etik-itibar planı ortaya koyuyoruz.

İçerik Yönetimi