İLGÜN DANIŞMANLIK İLETİŞİM

Hizmetlerimiz ve eğitimlerimizle ilgili bizlerden öğrenmek istedikleriniz için iletişime geçebilirsiniz.

10-16 Kişilik Grup Eğitimleri

Liderlik ve Zaman Yönetimi  (Melike-Mustafa İlgün ile 4 saatlik program)

Zamanla olan ilişki genelde sedece onu ‘yönetmek’ yönünde. Oysa ki biz zamanla olan ilişkimizi uyum, karşılıklı fayda ve erdemlerin eksenine oturtursak, zaman bir stres kaynağı olmaktan çıkar, gerçek bir kaynak haline dönüşür. Sonuç olarak da işimizle ve tüm çevremizle daha uyumlu, verimli bir hayat yaşarız.

Programda, zaman, fayda ve ‘ben’ ilişkisini sağlayacak yeni algı ve alışkanlıklar ele alınacak. Konu başlıkları;

 1. Geçmiş, şimdi ve gelecek zamanla ilişkimiz
 2. Zaman yönetiminde öz yönetim kavramının hedef gerçekleştirme ve motivasyonla ilişkisi
 3. Kendimizi görebilmek ve erdemlerin liderliğe etkisi
 4. Kelime ve sembol seçiminin ekiplerde zaman baskısı hissine etkisi
 5. Karşılama cesareti, önceliklendirme, kararlılık ve zaman ilişkisi
 6. Reaktif ve kararlı olabilmek, ertelemenin yükünü ortadan kaldırmak
 7. Vaka çalışmaları

 

Liderlikte Çatışma Yönetimi (Melike-Mustafa İlgün ile 4 saatlik program)

Günümüzde çatışma, organizasyonların verimliliğini artırmak için liderlerce kontrollü biçimde desteklenen bir kavram. Fakat, bu olgunun olası zararlı yönlerini azaltmak, yararlı yönlerini ise en üst seviyeye taşımaya gayret etmek gerekiyor. Konu başlıkları:

 1. Genel hatlarıyla yeni çağın liderlik anlayışı
 2. Farklılıkların kabulü ve avantaja çevrilmesi
 3. Şeffaf, tarafsız ve kurallı çatışmanın desteklenmesi
 4. Çatışma ve verim ilişkisinin kurulması
 5. Örnekler ve katılımcı sunumları

Doğru Sorular Sorabilmek (Melike-Mustafa İlgün ile 4 saat’lik program)

Doğru soruları sorabilmenin 2 temel amacı var; iletişimde bulunduğumuz kişiyi daha derinlemesine anlayabilmek ve belirlenen konuya odaklanarak hedefe yönelmek. Eğitim, satış, pazarlama veya üretim; hangi alanda olursak olalım bizi sonuca götürecek iletişimin anahtarına mutlaka sahip olmak önemli. Programda soruları doğru ve sırasıyla sorma konusunda teknikler, örneklerle ele alınıyor. Konu başlıkları:

 1. Zamanı ve görüşme fırsatını iyi kullanmak için ön hazırlık,
 2. Olumlu dikkati bize ve karşı tarafa yönelten soru tipleri
 3. Sıcak noktayı bulmak ve sonuca gitmek için kullanılacak sorular
 4. Örnekler ve katılımcı paylaşımları

 

Etkili İletişimde Algı Yönetimi (Melike-Mustafa İlgün ile 4 saat’lik program)

İletişimde neyi söylediğimiz önemli elbette. Fakat bunun yanı sıra iletişime geçtiğimiz kişi veya grubun olumlu dikkatini toplamaya destek verecek unsurların göz önüne alınması da önemli. Programda, karşımızdaki kişinin olumlu bir algı yaratmanın temel yöntemleri etkili iletişim açısından ele alınıyor. Konu başlıkları:

 1. Güven
 2. Benzerlik ve aşinalık ilkesini kullanabilmek
 3. Bilginin doğru bir metodla ortaya konması
 4. Sağduyu ve sezginin dengelenmesi
 5. Zıtlıklar ve karşılaştırmalar
 6. Bağlılık, tutarlılık
 7. Katılımcıların dinlenmesi

 

Aktif Dinleme ve Geri Bildirim (Melike-Mustafa İlgün ile 4 saat’lik program)

Dinlemek önemlidir. Çünkü, dinlendiğini hisseden kişi paylaşmaya daha hazır olur. Kendini anlatan kişiyi anlamak ve sonuç olarak doğru geri bildirim vermek kolaylaşır.

Programda, etkin dinleme, sorularla derinleşme ve buna bağlı olarak etkili geri bildirim vermenin teknikleri örneklerle ele alınıyor. Program pozisyon ve tecrübeye bakılmaksızın tüm profesyoneller için tasarlandı.

 1. Geri bildirimde temel konular
 2. Ön hazırlık ve odaklanılacak konu seçiminde önemli noktalar
 3. Doğru sorular yardımıyla etkin dinleme
 4. Geri bildirim görüşmesinde etkili ve anlaşılır bir dil kullanabilmek
 5. Yazılı geri bildirimler (amaç ve yazı dili)
 6. Katılımcıların dinlenmesi

 

Kamera Karşısında İletişim (Melike-Mustafa İlgün ile 4 saatlik program)

Salgın nedeniyle birçok meslek grubu bir anda evden çalışmak durumunda kaldı. Bu durum da beraberinde müşterilerle, ekip arkadaşlarıyla iletişimi kamera karşısında yapma zorunluluğunu doğurdu. Peki kamera karşısında etkili iletişimin temel şartları neler? Ne yapsak daha iyi görünür, daha sağlam mesajlar verebiliriz? Programda kamera karşısında etkili iletişimin sırları özetleniyor, örneklendiriliyor.

 1. Doğru bir arka plan, kamera açıları ve ışık
 2. Duruş ve giyim
 3. Diksiyon ve tarz
 4. Hazırlık ve anlatım

 

Yaratıcı Yazarlık (Melike İlgün ile 8 saat’lik program)

Herkes yazar, fakat her yazı yazanı yazar yapmaz. Bunun için yazının matematiğini, dil ve ifadenin nasıl kullanılabildiğini bilmek ve buna göre yazmak gerekir. Programda yaratıcı yazarlık, her ne kadar kısa bir zaman diliminde olsa da, geniş bir kapsamda ele alınıyor. Program yazı dilini etkin kullanmak isteyen eğitimciler ve yazar olmak için teknik bilgi ve cesarete sahip olmak isteyenler için hazırlandı.

 1. 5N1K
 2. Karakter yaratma, çatışma ve olay örgüsü
 3. Yaratıcılık egzersizleri
 4. Anlatım ve yazım

Yaratıcı Çocuk Hikayeleri Yazabilme Atölyesi (Melike İlgün ile 4 saat’lik program)

Her anne baba doğal olarak hikaye anlatıcısı. Her akşam uykudan önce çocuklara hikaye anlatılan saatler en çok aile olunduğu hissedilen zamanlardır belki de. Bir çok anne babanın da aklında “Ah şu uydurduğum hikayeleri yazsam mı?” düşüncesi var, ancak nereden başlayacaklarını, nasıl yol alacaklarını bilmiyorlar. Program işte bu anne babalar, teyzeler, halalar, dayılar, amcalar için hazırlandı.

 1. 5N1K
 2. Karakter Yaratma ve Olay Örgüsü
 3. Didaktik Olmadan Öğretici Olma
 4. Mesajı Eğlenceli Hale Getirme
 5. Yaratıcılık Egzersizleri

 

Yöneticiler için iletişim (Melike – Mustafa İlgün ile 4 saatlik program)

Üst düzey yöneticiler temsil ettikleri markaların görünen yüzü olmalarının yanı sıra, çağın bir gereği olarak paydaş yönetiminin en önemli unsuru olarak konumlandılar. Bu nedenle de önceki yıllara göre daha fazla göz önündeler. Program, sadece üst düzey yöneticilere bire bire bir eğitim şeklinde tasarlandı.

 1. Doğru nefesin konuşmaya olumlu etkisi
 2. Diksiyon ve artikülasyon
 3. Hazırlık ve mesajın aktarımı
 4. Anlatım, beden dili, görünüm
 5. Kişisel iyileşme alanlarının saptanması
 6. Bir konu özelinde kamera önünde konuşma ve iyileşme alanlarının tespiti.

 

Yaratıcı Eğitimler (Melike-Mustafa İlgün 6 saat’lik program)

Eğitim programlarının içeriğinin metodik yapısı çok önemli. Fakat, en az bunun kadar önemli olan bir konu  eğitimin yaratıcı unsurlarla aktarımı. Amaç; metodun akılda kalmayı kolaylaştıran, yeniden üretimi cesaretlendiren ve motive eden unsurlarla donatılması. Program, eğitim takımlarının üyeleri için hazırlandı.

 1. Yaratıcılık ve bilgi ilişkisi
 2. Reklam ve yazın dünyasının yaratıcılık unsurlarının kullanım ilkeleri
 3. Eğitimin verimliliği için yöntemler (hikayeleştirme, görsel kullanımı, sadelik)
 4. Yaratıcılık egzersizleri
 5. Portfolyo sunumu

 

Etkili ve Estetik Sunumlar (Melike – Mustafa İlgün ile 4 saatlik program)

Günümüzde internetin yaygın kullanımı ve küresel salgın ortamı neredeyse tüm meslek grupları için yepyeni bir gereklilik ortaya çıkardı; ‘paylaşımların estetiği. Programda etkili ve estetik bir sunum hazırlamanın temel ilkeleri ele alınıyor. Program her seviyeden ve disiplinden yöneticiler için üretildi.

 1. Sayfa kullanımı, temel kompozisyon
 2. Işık, temel fotoğraf ve perspektif bilgisi
 3. Cep telefonuyla mükemmel fotoğraflar çekme teknikleri
 4. Giriş, gelişme ve sonuç unsurlarının sunumlara yansıtılması
 5. Etkili bir iletişim için görsel, punto, grafik kullanım ilkleri
 6. Sunumların paylaşımı

 

Kişisel İletişimde Etkili Konuşma ve Duruş  (Melike-Mustafa İlgün ile 4 saatlik program)

Bir konuşmanın başarısını 3 unsurla ele alabiliriz; konuşmanın dinleyende olumlu bir etki yaratması, mesajın kalıcı olması ve sonrasında planlanan etkiyi yaratmış olması. Konu başlıkları:

 1. Nefes tekniği, artikülasyon-diksiyon.
 2. Anlatım ve hikayeleştirme.
 3. Görünüm ve duruş.
 4. Katılımcı sunumlarının paylaşımı ve kritikler.

 

Melike İlgün’le Toplumsal Cinsiyet Eşitliği

“Toplumsal Cinsiyet ”…  Son zamanlarda bu tanımı ne kadar çok duyuyoruz, her yerde ne kadar çok karşımıza çıkıyor, değil mi? Peki nedir bu toplumsal cinsiyet  kavramı? Cinsiyetten farkı ne ki, başında ‘toplumsal’ ifadesi var?

 1. Cinsiyet eşitsizliğinin toplumsal yüzü.
 2. Cinsiyet eşitsizliğinin dilimize yansıması ve bunun davranışlarımızı, bakış açımızı etkilemesi.
 3. Hane içinde toplumsal cinsiyet eşitsizliği.
 4. Kuruluşun toplumsal cinsiyet eşitliğine yaklaşımı ve hedefleri.

Konu özelinde kurumun talebine bağlı olarak online eğitimler veya videolar hazırlanabilir; yöneticilerle canlı röportajlar, seminerler programa eklenebilir.